Registrovať sa

Ďakujeme za Vašu registráciu na iVýskumy.sk!

V najbližších 24 hodinách dostanete potvrdzovací e-mail spoločne s pozvaním do Vášho prvého prieskumu. Pokiaľ by Vám e-mail neprišiel do e-mailovej schránky, skontrolujte si prosím priečinok so spamom.

Prevod bodov na hotovosť
6000 P

Prevod bodov na hotovosť

Možnosti prevodu bodov na hotovosť:

• peňažnou poukážkou
• bankovým prevodom (prvý peňažný prevod je možné z kontrolných dôvodov vykonať len poštovou poukážkou.)

Konverzný pomer: 300 bodov = 1 EUR

Výplata odmien prebieha jednorázovo na mesačnej báze vždy v 4. týždni daného mesiaca.