Registrovať sa

Ďakujeme za Vašu registráciu na iVýskumy.sk!

V najbližších 24 hodinách dostanete potvrdzovací e-mail spoločne s pozvaním do Vášho prvého prieskumu. Pokiaľ by Vám e-mail neprišiel do e-mailovej schránky, skontrolujte si prosím priečinok so spamom.

Dobrý Anjel 10 €
3000 B

Dobrý Anjel 10 €
Svoje body môžete priamo tu vymeniť za príspevok nadácii Dobrý Anjel.

Vami zvolenú čiastku 10 EUR (3000 bodov) poukážeme na účet nadácie.

Viac informácií nájdete na stránkach Dobrý Anjel.