Registrovať sa

Ďakujeme za Vašu registráciu na iVýskumy.sk!

V najbližších 24 hodinách dostanete potvrdzovací e-mail spoločne s pozvaním do Vášho prvého prieskumu. Pokiaľ by Vám e-mail neprišiel do e-mailovej schránky, skontrolujte si prosím priečinok so spamom.

Cesta von 10 €
3000 B

Cesta von 10 €
Svoje body môžete priamo tu vymeniť za príspevok zruženiu Cesta von, ktoré pomáha cez omamy rozvíjať deti vo vylúčených chudobných komunitách v ranom veku 0-3 roky.

Vami zvolenú čiastku 10 EUR (3000 bodov) poukážeme na účet združenia.

Viac informácií nájdete na stránkach Cesta von.