Registrovať sa

Ďakujeme za Vašu registráciu na iVýskumy.sk!

V najbližších 24 hodinách dostanete potvrdzovací e-mail spoločne s pozvaním do Vášho prvého prieskumu. Pokiaľ by Vám e-mail neprišiel do e-mailovej schránky, skontrolujte si prosím priečinok so spamom.

Detailné informácie

 

Výskumy pomáhajú podnikom a inštitúciám správne sa rozhodnúť, zistiť názory zákazníkov na tovar a služby, zamestnancov na zamestnávateľov, ale aj otestovať reklamné koncepty či internetové stránky. Náš panel respondentov je tvorený veľmi pestrou vzorkou ľudí zo Slovenska.
Ako výskumy prebiehajú
Pri každom novom výskume vykonáme najskôr výber účastníkov výskumu. Vybraní ľudia potom od nás obdržia emailom pozvánku na účasť na výskume. V e-maile sú uvedené základné informácie o výskume, spôsob vstupu do dotazníka a odmena za dotazník. Účasť vo výskumoch je dobrovoľná a je na Vás, či sa rozhodnete zúčastniť sa alebo nie.
Internetové diskusie
Skupinové diskusie (Focus Groups) sú jednou z výskumných metód, kedy sa zíde vo virtuálnej miestnosti menšia skupina respondentov (väčšinou 6–10 ľudí) a diskutujú s moderátorom na danú tému. Obvykle diskusia trvá 1–2 hodiny a obvyklá odmena je 15–40 Eur.
Online dotazníky
E-mailom dostanete pozvánku na účasť v online dotazníku, ktorá bude obsahovať adresu stránok dotazníka, tému a odmenu za vyplnenie. Po kliknutí na odkaz v e-maile sa prihlásite pod svojím heslom a vyplníte dotazník. Následne je Vám pripísaný príslušný počet bodov na Váš účet (obvykle v hodnote 0,5–2 Eur).
Telefonické výskumy
V prípade vhodného výskumu Vás telefonicky kontaktuje náš anketár a prejde s Vami postupne celý dotazník. V prípade, že sa Vám telefonát nebude práve hodiť, je možné sa dohodnúť na neskoršie zavolanie. Čoskoro po dokončení dotazníka Vám budú pripísané body.