Registrovať sa

Ďakujeme za Vašu registráciu na iVýskumy.sk!

V najbližších 24 hodinách dostanete potvrdzovací e-mail spoločne s pozvaním do Vášho prvého prieskumu. Pokiaľ by Vám e-mail neprišiel do e-mailovej schránky, skontrolujte si prosím priečinok so spamom.

Podmienky používania

Podmienky používania

Najnovšia verzia: 1.1.2022

 

 

Podmienky obsiahnuté v tomto dokumente spolu s našimi zásadami ochrany osobných údajov, zásadami používania súborov cookie a ďalšími informáciami uvedenými v časti Máte otázku? (FAQ) tvoria úplnú dohodu medzi našou webovou stránkou a mobilnou aplikáciou iVýskumy.sk a všetkými jej používateľmi a nie sú záväzné pre nikoho iného ako pre nich. Pozorne si prečítajte nasledujúce ustanovenia, pretože upravujú váš prístup na túto webovú lokalitu a aplikáciu iVýskumy.sk a ich používanie, vašu registráciu ako člena panelu iVýskumy.sk , vašu účasť na prieskumoch, ktoré poskytujeme, hostíme alebo spravujeme, a váš nárok na vyplatenie odmien ponúkaných za určité činnosti vrátane úspešného dokončenia prieskumov. Prístupom na naše webové stránky a aplikáciu iVýskumy.sk alebo ich používaním vyjadrujete súhlas s týmito ustanoveniami. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, nesmiete pristupovať na naše webové stránky ani inak používať aplikáciu iVýskumy.sk .

 

Všeobecné informácie

 

Pojmy "my/náš/nás/spoločnosť" a všetky ich podoby sa vzťahujú na panel iVýskumy.sk prevádzkovaný spoločnosťou Data Collect s.r.o., zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 107063 dňa 2. mája 2005 so sídlom Geologická 575/2, 152 00 Praha 5, alebo ktoroukoľvek z jej materských, dcérskych alebo pridružených spoločností.

 

1. Používanie služieb

 

Panel iVýskumy.sk poskytuje svojim členom možnosť zúčastniť sa prieskumov. Účasť je dobrovoľná. Registráciou a členstvom v paneli súhlasíte so zasielaním pozvánok na účasť v týchto prieskumoch. Snažíme sa vám posielať pozvánky do prieskumov, ktoré zodpovedajú vašim skúsenostiam a vzdelaniu, hoci nemôžeme zaručiť, že dostanete minimálny počet pozvánok. Ak si neželáte reagovať na tieto pozvánky, máte možnosť deaktivovať svoje konto podľa pokynov uvedených v každej pozvánke na prieskum. (Viac informácií o našich zásadách odhlasovania nájdete v časti 2 nižšie). Upozorňujeme, že ak zostanete neaktívny počas obdobia dvanástich (12) mesiacov, počas ktorého sa nezúčastníte na žiadnom prieskume, do ktorého ste boli pozvaní, vaše konto bude automaticky zrušené podľa časti 6 nižšie a body, ktoré ste nazbierali, prepadnú.

Naše služby sú určené na osobné, nekomerčné použitie. Služby poskytované na našich webových stránkach a v aplikácii iVýskumy.sk môžete využívať kedykoľvek, pokiaľ sú dostupné. Panel iVýskumy.sk neustále vyvíja a zlepšuje svoje služby a vyhradzuje si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť, upraviť, obmedziť alebo zablokovať prístup ku všetkým službám alebo ich časti.

 

2. Registrácia a správa profilov

 

Ak chcete získať prístup k službám ponúkaným na našich webových stránkach alebo v aplikácii iVýskumy.sk a využívať ich, musíte najprv vyplniť poskytnutý registračný formulár a vytvoriť si používateľské meno a heslo. Pri registrácii nám musíte poskytnúť aktuálne a platné osobné údaje vrátane, okrem iného, svojho celého mena, pohlavia, dátumu narodenia, e-mailovej adresy, krajiny bydliska, poštového smerovacieho čísla a mesta. Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, kým bude vaše konto aktívne, a v súlade s našimi zásadami uchovávania údajov, ako je opísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Súhlasíte s tým, že nám pri registrácii poskytnete len presné, aktuálne a úplné informácie a že tieto informácie budete udržiavať aktuálne, aby sa zachovala ich presnosť. Panel iVýskumy.sk si vyhradzuje právo obmedziť alebo zakázať používanie alebo prístup k našim službám, ak uvediete alebo ak máme dôvodné podozrenie, že informácie sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné.

Ak potrebujete opraviť alebo aktualizovať akékoľvek informácie vo svojom profile, môžete tak kedykoľvek urobiť na stránke svojho profilu. Ak budete postupovať podľa príslušných pokynov, vaše údaje sa automaticky aktualizujú v našej databáze.

Ak sa rozhodnete ukončiť svoje členstvo v našom paneli alebo si želáte, aby sme prestali spracúvať vaše údaje, môžete tak kedykoľvek urobiť vo svojom profile na našej webovej stránke alebo v aplikácii iVýskumy.sk kliknutím na tlačidlo "Odstrániť účet". Upozorňujeme, že samotné vymazanie aplikácie iVýskumy.sk z vášho zariadenia automaticky nevymaže váš členský účet iVýskumy.sk . Členstvo môžete ukončiť aj zaslaním e-mailu nášmu servisnému centru prostredníctvom našej kontaktnej stránky alebo zaslaním e-mailu na adresu [email protected].

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že po deaktivácii vášho účtu bude vaše právo na prístup k bodovému programu iVýskumy.sk ukončené. Všetky body pripísané na váš účet, ktoré neboli vyplatené do dátumu ukončenia profilu, bez ohľadu na to, kedy boli nazbierané, prepadnú.

Uvedomujeme si však, že máte právo si zrušenie svojho profilu rozmyslieť a že vaša objednávka odmeny môže byť aj v stave spracovania, ktorý by bol ohrozený vymazaním údajov potrebných na jej spracovanie (napr. vaša adresa/e-mailová adresa). Z tohto dôvodu môže byť vaše konto 30 dní v nečinnosti: počas tohto obdobia nebudete dostávať žiadne pozvánky/upomienky na prieskum, ale budeme mať dostatok času na spracovanie všetkých objednávok. Ak si to počas tohto 30-dňového obdobia rozmyslíte a budete chcieť svoje konto znovu aktivovať, môžete nám poslať e-mail na adresu [email protected] a vaše konto bude obnovené. Ak však týchto 30 dní uplynie bez vašej žiadosti, profil a všetky údaje v ňom vrátane nazbieraných bodov budú natrvalo vymazané.

 

3. Ochrana heslom

 

Používateľ je výlučne zodpovedný za zabezpečenie svojho používateľského mena a hesla a za všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú pod jeho používateľským účtom, či už sú autorizované alebo neautorizované. Ako používateľ nesmiete svoje heslo prezradiť nikomu inému a ste zodpovedný za jeho uchovávanie na bezpečnom mieste. Naša webová stránka alebo aplikácia iVýskumy.sk nenesie zodpovednosť za žiadne straty, ktoré vzniknú použitím vášho e-mailového hesla treťou stranou, s výnimkou prípadov, keď je neoprávnené použitie priamo spôsobené hrubou nedbalosťou alebo podvodom našej webovej stránky alebo aplikácie iVýskumy.sk . Ak zabudnete svoje heslo, môžete ho obnoviť zadaním svojho používateľského mena do časti Zabudnuté heslo v oblasti prihlásenia - potom dostanete e-mail a budete môcť svoje konto opäť používať. Tento postup predpokladá, že použijete e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli pri registrácii. Ak ste zabudli svoju registračnú e-mailovú adresu, musíte nám to oznámiť e-mailom a poskytnúť nám potrebné informácie (zvyčajne meno a dátum narodenia), aby sme sa ju mohli pokúsiť obnoviť.

 

4. Vzťah medzi používateľom a webovou stránkou alebo aplikáciou iVýskumy.sk

 

Ako používateľ ste zodpovední za zabezpečenie prístupu k počítačovému zariadeniu/mobilnému telefónu a komunikačným službám potrebným na pripojenie a prístup k našej webovej lokalite alebo aplikácii iVýskumy.sk .

Zároveň súhlasíte s tým, že a) vaša registrácia ani b) vaša účasť v prieskume v paneli iVýskumy.sk nezakladá žiadny agentúrny, partnerský alebo pracovný vzťah s iVýskumy.sk alebo jeho klientmi. Zároveň súhlasíte s tým, že body alebo iné motivačné odmeny, ktoré získate za vyplnenie prieskumov, sú jedinou kompenzáciou, ktorú za vyplnenie prieskumov dostanete.

 

5. Pravidlá bodovania a odmeňovania

 

Registráciou v našom paneli zároveň súhlasíte s automatickým vytvorením osobného účtu s bodmi, ktoré môžete uplatniť v obchode iVýskumy.sk Panel. Celkový počet bodov predstavuje váš status v našom systéme odmien.

Body sa udeľujú za mnohé akcie vrátane, ale nielen, vašej registrácie, vyplnenia prieskumov a odoslania pozvánok vašim priateľom, aby sa pripojili k panelu. Prieskumy môžu mať rôzne bodové hodnoty v závislosti od zložitosti a času potrebného na ich vyplnenie.

Body majú peňažnú hodnotu v každej krajine, v ktorej pôsobíme. Tie sa dajú speňažiť pri dosiahnutí určitých míľnikov, t. j. od určitého počtu bodov alebo viac, hoci môžete pokračovať v zbieraní bodov, aby ste dosiahli vyšší míľnik a získali tak nárok na "hodnotnejšie" odmeny. Upozorňujeme, že body sú výlučne osobné a nie je možné ich prideliť, previesť alebo založiť tretej strane v rámci panelu alebo mimo neho. Body sa odpočítajú z účtu člena panelu v čase podania žiadosti o odkúpenie. Všetky uplatnené body sú konečné a odmeny nie je možné vrátiť a vymeniť späť za body, pokiaľ vybrané odmeny už nie sú k dispozícii alebo pokiaľ uplatneniu odmeny nebránia opodstatnené obchodné dôvody.

Snažíme sa zabezpečiť, aby boli body pripísané zodpovedajúcim spôsobom. Členovia nášho panelu by si však mali skontrolovať svoj účet, aby sa uistili, že správne identifikuje zobrazené body a odmeny a odráža všetky relevantné transakcie na uplatnenie. Majte na pamäti, že pripísanie bodov za vyplnenie prieskumov od našich partnerov môže z technických dôvodov trvať dlhšie. Ak máte pocit, že vám neboli správne pripísané alebo odpočítané body alebo bola nesprávne zadaná objednávka odmeny, pošlite nám e-mail na adresu [email protected].

Ak boli body pripísané alebo odpočítané z účtu člena nesprávne, iVýskumy.sk ich môže odpočítať alebo pripísať späť.

Upozorňujeme, že body sa musia využiť do dvoch rokov, inak prepadnú, takže napríklad bod získaný 1. augusta 2022 platí do 1. augusta 2024, kedy vyprší jeho platnosť a bude odpočítaný z účtu člena. Body nie je možné uplatniť po uplynutí ich platnosti. Panel iVýskumy.sk bude používateľov v pravidelných intervaloch individuálne informovať o blížiacich sa dátumoch a sumách. Spoločnosť si vyhradzuje právo pozastaviť tieto pravidlá zrušenia podľa vlastného uváženia.

Dodávatelia alebo poskytovatelia produktov alebo služieb ponúkaných v rámci panelu odmien iVýskumy.sk alebo vlastníci či prevádzkovatelia webových stránok, na ktorých sa transakcia uskutočňuje, môžu mať svoje vlastné podmienky; pred objednaním konkrétnej odmeny si tieto podmienky pozorne prečítajte. Osobné údaje môžu byť zhromažďované, spracúvané alebo zverejňované v súvislosti s programom odmeňovania panelu iVýskumy.sk alebo so žiadosťou o vyplatenie odmeny - napríklad pri predplatnom časopisu je potrebná vaša poštová adresa a pri dobití mobilného telefónu vaše telefónne číslo. Súhlasom s týmito podmienkami používania potvrdzujete svoj súhlas so zhromažďovaním, spracovaním alebo prenosom vašich osobných údajov na takéto účely. Všetky takéto osobné údaje musia byť v súlade s podmienkami uvedenými v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Týmto výslovne beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že podľa miestnych daňových zákonov môžete byť povinní nahlásiť akúkoľvek hotovosť, ktorú ste získali prevodom bodov získaných účasťou v našich prieskumoch, a že táto hotovosť môže podliehať zdaneniu. Panel iVýskumy.sk môže vám alebo príslušnému daňovému úradu poskytnúť informácie o platbách a odmenách, ktoré ste dostali v súvislosti s používaním našich služieb. Súhlasíte s tým, že nám poskytnete všetky informácie potrebné na to, aby sme pomohli panelu iVýskumy.sk pri plnení jeho oznamovacích alebo zrážkových povinností. Panel iVýskumy.sk môže z akejkoľvek odmeny zraziť daň podľa platných právnych predpisov. Za všetky vyššie uvedené skutočnosti sú zodpovední výlučne členovia panelu a panel iVýskumy.sk nie je zodpovedný za poskytovanie príslušných usmernení alebo rád, preto vás žiadame, aby ste sa pre ďalšie informácie o možných povinnostiach obrátili na miestny daňový úrad.

Panel iVýskumy.sk si vyhradzuje právo monitorovať aktivitu všetkých členov v rámci bodového systému. V zriedkavých prípadoch, keď člen porušil náš etický kódex (pozri časť 7 nižšie), najmä ak účet vykazuje známky podvodu, zneužitia alebo podozrivej činnosti, a ak máme dôvodné podozrenie, že používateľ vedome klame alebo sa vydáva za niekoho iného s cieľom zbierať body, vyhradzujeme si právo použiť všetky zákonom povolené prostriedky na overenie jeho totožnosti. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k zrušeniu účtu a používateľ bude musieť odovzdať nazbierané body.

Panel iVýskumy.sk môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť, zmeniť, vymazať alebo pridať nové podmienky vernostného programu alebo služieb.

 

6. Ukončenie používateľského účtu prostredníctvom panelu iVýskumy.sk

 

Panel iVýskumy.sk môže okamžite ukončiť vaše členstvo, ak nastane niektorá z nasledujúcich udalostí:

 

 • Ak porušíte niektorú z týchto podmienok používania (vrátane podmienok našich zásad ochrany osobných údajov a zásad používania súborov cookie) alebo
 • ak ste počas 12 mesiacov neaktívny (t. j. dostávate pozvánky na prieskumy a nezúčastňujete sa na žiadnom z nich), alebo
 • zneužívať svoje členstvo v paneli alebo ho používať na nevhodné účely, napr. vydávať sa za inú osobu s cieľom zbierať body.
 • Panel iVýskumy.sk si vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť svoju činnosť v určitej krajine alebo všeobecne, a to bez predchádzajúceho upozornenia a podľa vlastného uváženia alebo podľa požiadaviek zákona alebo miestnych orgánov, a tým zrušiť jednotlivé účty, čo vedie k strate bodov.

 

7. Kódex správania

 

Pri používaní našich webových stránok alebo aplikácie iVýskumy.sk žiadame všetkých našich členov, aby dodržiavali nasledujúce pravidlá:

 

 • Členovia sú zodpovední za to, že všetky informácie o nich sú aktuálne a správne.
 • Členovia sa musia zaviazať, že všetky informácie, ktoré poskytnú ako členovia komisie, budú presné. Konkrétne by nemali uvádzať nepravdivé údaje o svojej totožnosti alebo sa vydávať za inú osobu s cieľom získať body.
 • Členovia nesmú na paneli iVýskumy.sk vytvárať, používať alebo udržiavať viac ako jeden (1) členský účet. Ak bol druhý účet vytvorený omylom, člen môže kontaktovať podporu používateľov a požiadať o zrušenie jedného účtu a ponechanie druhého účtu - body získané na účte označenom na zrušenie sa stratia.
 • Členovia by mali vždy starostlivo odpovedať na rôzne prieskumy a dotazníky, na ktoré sú vyzvaní. Panel iVýskumy.sk a jeho klienti alebo partneri môžu vykonávať kontroly odpovedí členov panelu na prieskumy, aby sa uistili, že spĺňajú kritériá kvality (berú sa do úvahy rôzne parametre, napríklad čas odpovede alebo existencia protichodných odpovedí). V prípade, že užívateľský účet bol trikrát (3) nahlásený pre nekvalitný dotazník, administrátor panelu iVýskumy.sk po zaslaní príslušného e-mailu uvedenému členovi panelu pristúpi k deaktivácii účtu člena panelu, pokiaľ člen panelu prostredníctvom e-mailu na [email protected] do tridsiatich (30) kalendárnych dní neuistí iVýskumy.sk , že bude v budúcnosti na všetky dotazníky odpovedať svedomito. Tím iVýskumy.sk v jednotlivých prípadoch posúdi každú situáciu a rozhodne, či by mal byť účet opätovne aktivovaný. Ak tím iVýskumy.sk rozhodne inak alebo ak člen panelu nezašle vyššie uvedený e-mail do tridsiatich (30) kalendárnych dní, jeho účet bude zrušený v súlade s bodom 6 (pozri vyššie) a doteraz nazbierané body prepadnú.
 • Členovia by nemali používať ani pristupovať k žiadnej časti webovej stránky alebo aplikácie iVýskumy.sk na iné ako osobné, nekomerčné účely.
 • Členovia by nemali používať ani pristupovať k žiadnej časti webovej stránky alebo aplikácie iVýskumy.sk spôsobom, ktorý by mohol porušovať slovenské, európske alebo medzinárodné právo, predpisy alebo zmluvy.
 • Členovia by nemali zhromažďovať ani uchovávať žiadne osobné údaje o iných členoch.
 • Členovia by sa nemali pokúšať o prístup k žiadnej službe alebo oblasti webovej stránky alebo aplikácie iVýskumy.sk , ku ktorej nemajú povolený prístup.
 • Členovia by nemali zverejňovať žiadny materiál, ktorý je výhražný, hanlivý, urážlivý, obscénny alebo inak porušuje akýkoľvek zákon.
 • Členovia by nemali zverejňovať ani inak komunikovať s nami alebo s webovou stránkou či aplikáciou iVýskumy.sk (ani s ničím alebo nikým iným) so škodlivým, nezákonným, podvodným alebo rušivým kódom, ako je napríklad vírus, „spyware“, „adware“ alebo iný kód, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť túto webovú stránku, aplikáciu iVýskumy.sk alebo akéhokoľvek príjemcu, alebo vykonať akciu, ako je útok typu „odmietnutie služby“, ktorá by mohla významne zaťažiť infraštruktúru tejto webovej stránky a aplikácie iVýskumy.sk alebo narušiť normálnu prevádzku webovej stránky a aplikácie iVýskumy.sk .
 • Členovia by sa nemali zapájať do žiadnej inej činnosti, ktorú spoločnosť odôvodnene považuje za nevhodnú alebo neprimeranú.
 • Upozorňujeme, že nedodržanie tohto kódexu správania bude mať za následok okamžité zrušenie vášho členského účtu a stratu všetkých bodov v súlade s oddielom 6. Spoločnosť si tiež vyhradzuje právo podniknúť akékoľvek potrebné právne kroky.

 

8. Pozvať priateľa

 

Ak ste dokončili registráciu a vytvorili ste si svoj členský profil na paneli iVýskumy.sk , môžete využiť našu službu odporúčania a povedať o našej webovej stránke alebo aplikácii iVýskumy.sk svojim priateľom. Očakávame, že budete dobre odhadovať dispozície a ochotu odporúčajúceho zúčastniť sa na paneli a nebudete túto funkciu zneužívať preťažovaním okruhu svojich priateľov alebo zasielaním pozvánok ľuďom, ktorých nepoznáte, napríklad zasielaním na náhodné alebo sieťové e-mailové adresy alebo ich zverejňovaním na sociálnych sieťach a fórach.

Pozvanie priateľa je ideálne, ak máte dobrý dôvod veriť, že daná osoba nebude mať námietky proti použitiu svojej e-mailovej adresy, bude dôverovať vášmu odporúčaniu a prijme vaše pozvanie do panelu. V tomto prípade požiadame vášho priateľa o meno a e-mailovú adresu, aby sme mu mohli poslať jednorazový e-mail, v ktorom mu predstavíme naše služby a pozveme ho na návštevu našej webovej stránky. Tieto informácie uchovávame len na obmedzený čas a len na účely odoslania jednorazového e-mailu, ktorým sledujeme úspešnosť nášho odporúčacieho programu. Vášmu priateľovi nebudeme posielať žiadnu ďalšiu korešpondenciu, iba ak prijme pozvanie a zapojí sa do panelu.

Upozorňujeme, že do panelu môžete pozvať maximálne 50 ľudí naraz a maximálne 100 ľudí alebo 10 000 bodov ročne. Body za pozvaných priateľov budú pripísané na váš účet, keď každý pozvaný priateľ dokončí svoju registráciu na paneli iVýskumy.sk a vyplní jeden prieskum, na ktorý bol pozvaný, s výnimkou profilových prieskumov, ktoré sú k dispozícii automaticky.

 

9. Duševné vlastníctvo

 

Autorské práva a všetky ostatné práva duševného vlastníctva (okrem iného vrátane práv k databázam, softvéru, ochranným známkam a dizajnu, vo všetkých prípadoch, či už sú registrované alebo nie) vo všetkých materiáloch obsiahnutých na webovej lokalite alebo v aplikácii iVýskumy.sk (okrem iného vrátane návrhov, textov, obrázkov, grafiky, log, obrázkov, rozhraní, softvérového kódu a ich výberu alebo usporiadania) patria nám alebo našim poskytovateľom licencie, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky práva vyhradené. Naši používatelia v žiadnom prípade nezískajú ani nezískajú žiadne právo, vlastníctvo alebo podiel na takomto materiáli.

Obsah tejto webovej stránky a aplikácie iVýskumy.sk preto nesmie byť predávaný, kopírovaný, upravovaný, reprodukovaný, opätovne publikovaný alebo nahrávaný, prenášaný alebo šírený ako celok alebo jeho časť akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného, neelektronického súhlasu vlastníka webovej stránky a pokiaľ (a) nás neuvediete ako zdroj daného materiálu a (b) neinformujete tretiu stranu, ktorej budete informácie poskytovať, o týchto Podmienkach používania a o skutočnosti, že sa na ňu vzťahujú tieto Podmienky používania. Ste však oprávnení vytlačiť a elektronicky uložiť obsah webových stránok a aplikácie iVýskumy.sk len pre osobnú potrebu a nie pre verejné alebo komerčné použitie, avšak bez odstránenia označenia pôvodu z portálu iVýskumy.sk Panel a bez akéhokoľvek porušenia súvisiacich práv duševného a priemyselného vlastníctva.

Ostatné produkty alebo služby, ktoré sú uvedené na tejto webovej stránke alebo v našej aplikácii iVýskumy.sk , sú chránené ochrannými známkami príslušných organizácií, spoločností, spolupracujúcich subjektov, združení alebo publikácií, sú ich duševným a priemyselným vlastníctvom, a preto tieto subjekty nesú príslušnú zodpovednosť.

Upozorňujeme, že porušenie tohto ustanovenia bude mať za následok okamžité zrušenie vášho členského účtu a stratu všetkých bodov v súlade s oddielom 6. Spoločnosť si tiež vyhradzuje právo podniknúť akékoľvek potrebné právne kroky.

 

10. Dôvernosť prieskumov

 

Klienti, zástupcovia a partneri panelu iVýskumy.sk vám môžu v rámci vašej účasti na prieskumoch, projektoch, dotazníkoch alebo iných aktivitách prieskumu trhu poskytnúť dôverné alebo chránené informácie a materiály, pričom všetky tieto informácie a materiály zostávajú výhradným vlastníctvom majiteľa. Vyššie uvedené dôverné informácie môžu zahŕňať (ale nie sú obmedzené len na) nové nápady alebo koncepty produktov. Tým, že sa stanete členom, súhlasíte s tým, že obsah a materiály, ktoré vám budú poskytnuté v rámci akýchkoľvek prieskumov, na ktorých sa zúčastníte, budú dôverné a že ich neposkytnete žiadnej tretej strane ani nepoužijete dôverné informácie na akýkoľvek účel, a to výlučne s výnimkou účasti na našich prieskumoch v súlade s týmito Podmienkami používania. Výslovne sa zakazuje kopírovať a ukladať obsah prieskumu (napr. zhotovovaním snímok obrazovky) na iné účely ako na nahlasovanie chýb do chybového panelu iVýskumy.sk .

Ak porušíte túto povinnosť, okrem straty bodov a zrušenia vášho členského účtu môžete byť zodpovední aj za finančnú náhradu škody spôsobenej spoločnosti alebo nášmu klientovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti.

 

11. Odkazy

 

Naša webová stránka alebo aplikácia iVýskumy.sk môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú pod našou kontrolou, ale sú pod kontrolou tretích strán (osôb alebo subjektov). Tieto odkazy sú určené výlučne na vaše použitie. Všetky takéto webové stránky tretích strán sme nepreskúmali ani netestovali a nie sme zodpovední za tieto webové stránky, ich obsah ani dostupnosť. Tieto webové stránky neschvaľujeme a nenesieme zodpovednosť za žiadne škody alebo straty spôsobené prístupom na tieto webové stránky alebo na akýkoľvek materiál na nich. Dostupnosť odkazu na webovú stránku tretej strany v žiadnom prípade neznamená, že panel iVýskumy.sk takúto stránku podporuje. Súhlasíte s tým, že nebudete používať žiadny materiál tretej strany spôsobom, ktorý by porušoval alebo porušoval práva akejkoľvek inej strany, a že nenesieme žiadnu zodpovednosť za takéto použitie z vašej strany.

 

12. Prístup k službám

 

Aj keď sa budeme snažiť zabezpečiť, aby webové stránky a aplikácia iVýskumy.sk boli bežne dostupné 24 hodín denne, nemôžeme niesť zodpovednosť za to, ak budú v určitom čase alebo na určitú dobu nedostupné z dôvodu vykonania potrebného servisu alebo aktualizácie, a to z dôvodu technickej poruchy alebo vyššej moci.

 

13. Odmietnutie záruk

 

Používaním Bodového programu iVýskumy.sk beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Panel iVýskumy.sk nie je bankou ani žiadnym iným typom či formou finančnej inštitúcie a že "Body" pripísané na váš účet nie sú skutočnými peňažnými vkladmi, nie sú žiadnym typom mzdy, nie sú úročené a sú len položkami účtu, ktoré vás oprávňujú na sumu pripísaných bodov, ak ich uplatníte v súlade s týmito Podmienkami. Ďalej súhlasíte s tým, že body na svojom účte môžete uplatniť len spôsobom a podľa postupov opísaných v týchto Podmienkach používania alebo v popise jednotlivých odmien na našej webovej stránke alebo v aplikácii iVýskumy.sk , ktoré môžeme priebežne meniť.

 

14. Obmedzenie zodpovednosti

 

V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v žiadnom prípade panel iVýskumy.sk  ani žiadny z jej zástupcov alebo pridružených spoločností nenesie voči vám ani žiadnej inej osobe zodpovednosť za akékoľvek osobitné, náhodné, sankčné, následné alebo podobné všeobecné škody alebo za škody súvisiace so stratou zisku, stratou alebo porušením súkromia, bezpečnosti údajov a nesplnením akejkoľvek povinnosti (vrátane, ale nie výlučne, povinnosti dobrej viery, starostlivosti alebo nedbanlivosti), ktoré môžu vzniknúť na vašom členskom účte alebo ktoré súvisia s porušením alebo iným aspektom celej tejto zmluvy alebo tejto webovej stránky alebo aplikácie iVýskumy.sk  alebo za správnosť obsahu Webových stránok iVýskumy.sk a Aplikácie iVýskumy.sk , a to bez ohľadu na to, či bol panel iVýskumy.sk upozornený na možnosť vzniku takejto škody, a to aj v prípade poruchy, deliktu (vrátane nedbanlivosti).

Zodpovednosť spoločnosti panel iVýskumy.sk , jej materských alebo pridružených spoločností, dodávateľov, zástupcov alebo partnerov by v žiadnom prípade nemala presiahnuť skutočnú maloobchodnú hodnotu uplatnených odmien alebo, ak spor primárne súvisí s vaším používaním Programu, skutočnú maloobchodnú hodnotu odmien, ktoré je možné uplatniť za vaše nevyužité platné body.

Webová stránka alebo aplikácia iVýskumy.sk ďalej nezaručuje, že táto webová stránka alebo iné webové stránky, na ktoré sa odkazuje, neobsahujú počítačové vírusy alebo iný škodlivý alebo rušivý počítačový softvér. Za akýkoľvek softvér, ktorý môže byť stiahnutý z webovej stránky prevádzkovanej treťou stranou, zodpovedá táto tretia strana. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody spôsobené vírusmi alebo inak vzniknuté v dôsledku stiahnutia takéhoto softvéru.

 

15. Odškodnenie

 

Súhlasíte s odškodnením a ochranou panelu iVýskumy.sk a jeho materských, dcérskych a pridružených spoločností, spolu s jej vedúcimi pracovníkmi, riaditeľmi, vlastníkmi, zamestnancami, partnermi a zástupcami od akýchkoľvek nárokov, strát, škôd, záväzkov, súdnych sporov, pokút, sankcií, nákladov alebo výdavkov, vrátane, ale bez obmedzenia, primeraných poplatkov za právne zastupovanie a súdnych trov, vyplývajúcich z alebo spôsobených priamo alebo nepriamo: (i) vaše porušenie týchto podmienok používania alebo (ii) vaše používanie, účasť alebo prístup k službám ponúkaným na našej webovej lokalite alebo v aplikácii iVýskumy.sk.

 

16. Bezpečnosť

 

Naša webová stránka a aplikácia iVýskumy.sk uplatňujú prísne opatrenia na zabezpečenie každého aspektu vašich informácií. Všetky informácie týkajúce sa vašich osobných údajov sú šifrované pomocou technológie SSL (Secure Socket Layer). Dodržiavame všeobecne uznávané priemyselné normy na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytnete, a to počas prenosu aj po ich prijatí. Žiadny spôsob prenosu cez internet ani spôsob elektronického ukladania však nie je stopercentne bezpečný: hoci sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

 

17. Ochrana osobných údajov

 

Naše webové stránky a aplikácie iVýskumy.sk môžu zhromažďovať vaše osobné údaje. Viac informácií o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní týchto informácií na ovládacom paneli iVýskumy.sk nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov a Zásadách používania súborov cookie, ktoré sú tu zahrnuté formou odkazu a sú súčasťou týchto Podmienok.

 

18. Rozhodné právo

 

Vyššie uvedené podmienky používania, ako aj všetky ich zmeny a doplnenia a všetky spory alebo nároky vyplývajúce z nich alebo súvisiace s nimi alebo ich predmetom sa riadia a vykladajú v súlade s českým právom.

 

19. Súdna právomoc

 

Výlučnú právomoc v prípade akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich z týchto zmluvných podmienok alebo súvisiacich s týmito zmluvnými podmienkami alebo s vaším prístupom k službám poskytovaným prostredníctvom našich webových stránok alebo aplikácie iVýskumy.sk má súd v Prahe. Ak sa bydlisko, prechodné bydlisko alebo miesto výkonu práce zákazníka nachádza v tuzemsku, žaloba proti zákazníkovi sa môže zakladať len na právomoci súdu, v ktorého obvode sa nachádza bydlisko, prechodné bydlisko alebo miesto výkonu práce. To sa nevzťahuje na už vzniknuté právne spory.

 

20. Zmeny našich podmienok používania

 

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť alebo odstrániť podmienky z Podmienok používania, pričom každá takáto zmena bude účinná okamžite po zapracovaní do našich webových stránok a aplikácie iVýskumy.sk . Používatelia súhlasia s tým, že budú pravidelne kontrolovať tieto Podmienky používania, aby sa uistili, že sú oboznámení s každou takouto zmenou. Používateľov budeme informovať aj zverejnením oznámenia na našej webovej stránke alebo v aplikácii iVýskumy.sk alebo e-mailom: pokračovanie v prístupe na našu webovú stránku a aplikáciu iVýskumy.sk a ich používanie po týchto zmenách bude znamenať, že používateľ s týmito zmenami súhlasí.

 

21. Rôzne

 

Tieto zmluvné podmienky vrátane zásad ochrany osobných údajov a zásad používania súborov cookie, ktoré sú v nich uvedené, ako aj všetky ostatné podmienky uvedené na tejto webovej lokalite alebo v aplikácii iVýskumy.sk pre konkrétne činnosti a informácie, ktoré poskytujeme, a váš súhlas s nimi predstavujú úplnú dohodu medzi nami. Ak súd príslušnej jurisdikcie zistí, že niektoré ustanovenie celej zmluvy je neplatné, zostávajúce ustanovenia zostanú v plnej platnosti a účinnosti za predpokladu, že opísané rozdelenie rizík je uvedené v čo najväčšom možnom rozsahu. Naše nekonanie v súvislosti s porušením nepredstavuje vzdanie sa nášho práva konať v súvislosti s nasledujúcim alebo podobným porušením.

 

22. Komunikácia

 

Akékoľvek oznámenia uvedené v týchto Podmienkach sa považujú za doručené, ak boli odoslané e-mailom na poslednú známu e-mailovú adresu. Všetka komunikácia (okrem osobných údajov) a obsah, ktoré ste poskytli alebo odoslali panelu iVýskumy.sk elektronickou poštou alebo iným spôsobom, sa považujú za nedôverné a nesúkromné informácie, pokiaľ to výslovne neuvediete, a to buď pred poskytnutím alebo súčasne s poskytnutím alebo odoslaním takejto komunikácie. E-mailové odkazy sú uvedené preto, aby ste nás mohli priamo kontaktovať so svojimi otázkami alebo problémami. Každý prijatý e-mail čítame a odpovedáme naň individuálne – môže trvať až jeden pracovný deň, kým sa vám ozveme.

 

Kontaktné údaje

Naše kontaktné údaje sú tieto:

 

Data Collect s.r.o.

Geologická 575/2

152 00 Praha 5

Česká republika

 

Tel.: +420 225 020 010

E-mail: [email protected]

Web: www.ivyskumy.sk