Registrovať sa

Ďakujeme za Vašu registráciu na iVýskumy.sk!

V najbližších 24 hodinách dostanete potvrdzovací e-mail spoločne s pozvaním do Vášho prvého prieskumu. Pokiaľ by Vám e-mail neprišiel do e-mailovej schránky, skontrolujte si prosím priečinok so spamom.

PRO VÝZKUM

O iniciatíve

PRO VÝZKUM je verejne prospešná aktivita agentúr pôsobiacich vo výskume trhu a verejnej mienky, ktorým nie sú ľahostajné etické pravidla a dobrá úroveň a povesť oboru. Data Collect so svojím panelom iVýskumy.sk sa nie len iniciatívy účastní, ale aktívne sa podieľa na tvorbe a dodržovaní záväzných pravidiel a odborového Desatora pre ochranu osobných údajov. Aktivity PRO VÝZKUM koordinuje Združenie agentúr pre výskum trhu a verejnej mienky SIMAR, jeho je Data Collect členom.

PRO VÝZKUM

Výskum je prospešný

Cieľom výskumu je objektívne zachytiť postoje a názory obyvateľstva. Pre svoju prácu agentúry využívajú vedecky podložené metódy a záväzné štandardy. Profesionáli vo výskume zdôrazňujú rozdiel medzi výskumom trhu a verejnej mienky a technikami priameho predaja, transparentne informujú o užití a zachádzaní s údajmi respondentov a získané dáta dôsledne chránia.

 

Buďte zvedaví a nebojte sa opýtať

Budeme radi, keď navštívite stránky PRO VÝZKUM, kde nájdete množstvo podrobných informácií o serióznom výskume trhu a verejnej mienky.

Pokiaľ máte k výskumu trhu nejakú otázku, nápad alebo problém, ktorý vám nedá spať, kľudne nám napíšte na provyzkum[at]datacollect.cz.

 

PRO VÝZKUM

 

Desatoro pre výskum

Pravidla ochrany osobných údajov pre výskum trhu, verejnej mienky a dátovú analytiku

 

1. Zaručujeme vám, že výskum nie je predaj

Výskumníci jasne odlišujú výskum od aktivity spojenej s obchodnou činnosťou (propagácia či predaj) a transparentne túto skutočnosť vysvetľujú účastníkom výskumu.

2. Chránime údaje

Pri zbere a práci s dátami nerobíme nič, čo by mohlo ohroziť bezpečie a pohodu respondentov. Zaisťujeme dôkladnú ochranu osobných údajov užitých vo výskume pred neoprávneným prístupom. Pre zraniteľné a neplnoleté osoby používame špeciálne pravidla pre šetrný zber dát.

3. Minimalizujeme množstvo údajov pri zbere a spracovaní

Výskumníci musia obmedziť zber a/alebo spracovanie osobných údajov len na položky, ktoré sú relevantné pre výskum. Osobné údaje budú uchovávane len po dobu nevyhnutne potrebnú a pre účel, pre ktorý boli zhromaždené alebo používané.

4. Sme transparentní

Poskytujeme ľuďom informácie o typoch uchovávaných osobných údajov. Otvorene povieme, prečo sú dáta používané a s kým sú zdieľané.

5. Máme súhlas alebo iný zákonný dôvod pre spracovanie

Všetky osobné údaje zhromažďujeme so súhlasom respondentov. Medzi ďalšie zákonné dôvody patria kontrola kvality zberu dát a vznik zmluvného vzťahu. Pasívny zber dát je taktiež založený na súhlase. Nepoužívame osobné údaje pre iný účel, než pre ktorý bol udelený súhlas.

6. Zdieľame údaje len s výslovným súhlasom

Nezverejňujeme údaje jednotlivcov a nezdieľame ich so zadávateľom výskumu, pokiaľ k tomu nemáme výslovný súhlas respondenta.

7. Rešpektujeme práva respondentov

Výskumní pracovníci musia subjektom údajov kedykoľvek umožniť odstúpenie z výskumu, prístup k údajom a opravu osobných údajov o nich.

8. Dodržujeme pravidla riadnej profesijnej starostlivosti

Riadime sa ICC/ESOMAR Kódexom na ochranu osobných údajov a Odborovým Kódexom ochrany osobných údajov SIMAR. SIMAR je lokálnym pripomienkovým miestom ESOMAR. Dodržovanie pravidiel je v členských agentúrach SIMAR pravidelne kontrolovane.

9. Ručíme za subdodávateľov

Naši subdodávatelia dát sa budú riadiť rovnakými pravidlami, ktoré očakávame od signatárov Desatora. Pokiaľ nemáme istotu, či pri zbere dát (vrátane sekundárnych) boli uplatnene princípy Desatora, nebudeme údaje používať.

10. Uplatňujeme dodržiavanie princípov v praxi

Osvedčené a etické postupy sú vo výskume neoddeliteľnou súčasťou procesu zberu, spracovanie a uchovávanie dát. Zaistíme, aby všetci zamestnanci, ktorí majú prístup k osobným údajom, boli riadne vyškolení v ich používaní.