Registrovať sa

Ďakujeme za Vašu registráciu na iVýskumy.sk!

V najbližších 24 hodinách dostanete potvrdzovací e-mail spoločne s pozvaním do Vášho prvého prieskumu. Pokiaľ by Vám e-mail neprišiel do e-mailovej schránky, skontrolujte si prosím priečinok so spamom.

Zásady používania súborov cookie

Cookie je malý dátový súbor, ktorý je odoslaný do prehliadača používateľa z webového servera a uložený na pevnom disku počítača užívateľa, aby webu umožnil rozpoznanie používateľa, kedykoľvek sa na web vráti pomocou rovnakého počítača a prehliadača, a to buď po dobu jeho návštevy („session cookie“), alebo pre opakované návštevy („trvalý súbor cookie“). Súbory „session cookie“ sú uložené v zariadení užívateľa až do odhlásenia, kým používateľ neopustí webovú stránku alebo kým nebude softvér (webový prehliadač) deaktivovaný, zatiaľ čo trvalé súbory cookie zostanú v zariadení užívateľa až do odstránenia alebo do dátumu vypršania platnosti súboru cookie. Data Collect používa slovo „cookie“ v týchto zásadách ako označenie všetkých druhov súborov, ktoré zhromažďujú informácie týmto spôsobom.

Ako súčasť členstva panelu iVýskumy a možnosti využívať webové stránky spoločnosti Data Collect a služby, ktoré sú na nej ponúkané, môže spoločnosť Data Collect na svojich webových stránkach umiestniť súbory cookie a podobné technológie pre ukladanie a prípadne sledovania informácií o členoch panelu, aby uľahčila fungovanie webových stránok alebo aby poskytla prispôsobiteľné a personalizované služby svojim členom. Presnejšie povedané, webová stránka Data Collect môže uchovávať súbory cookie:

 • nevyhnutné pre fungovanie webových stránok iVýskumy, ako je umožnenie prístupu na webové stránky, na identifikáciu nezvyčajného správania na internete, pre rozpoznávanie členov panelu pri ich návrate na web, aby zabránila podvodnej činnosti a zlepšila bezpečnosť, zabránila obťažujúcemu opakovanému zasielaniu prieskumov, k vykonávaniu kontroly kvality a validácie, aby umožnila alebo uľahčila účasti na prieskume zlepšením uznaním cieľovej skupiny, pre sledovanie dokončených prieskumov alebo iných ukončených akcií
 • alebo nevyhnutné na vyhodnotenie výkonnosti webových stránok a služieb v rámci analytických postupov spoločnosti Data Collect, aby bolo jasné, ako návštevníci webovej stránky iVýskumy používajú, či bol návštevníkovi zobrazený daný objekt alebo odkaz alebo pre služby webových stránok, vzory a získavanie štatistických údajov.

Okrem toho v rámci online výskumných aktivít v oblasti merania, spoločnosť Data Collect a jej starostlivo vybraní partneri - tretie strany môžu umiestniť cookies alebo podobnú technológiu sledovania, aby:

 • identifikovali členov panelu iVýskumy, keď navštívia iné webové stránky, aby zistili, aké webové stránky členovia panelu navštívili, akému obsahu boli vystavení a s akým obsahom na internete pracovali.
 • v rámci výskumu efektívnosti online inzercie, ktorú iVýskumy vykonáva, má právo uchovávať súbory cookie členov panelu, aby zistil obsah vzťahujúci sa k výskumu, ktorý si člen panelu prezeral (ktorý produkt, ktorú reklamnú kampaň), na ktorej webovej stránke bol tento obsah zobrazený, a všeobecné informácie o zariadení (napr. počítač, tablet alebo smartphone) za účelom získania informácií súvisiacich s marketingovými kampaňami.
 • členovia panelu, ktorí videli určité online reklamy, pozvali na relevantné prieskumy súvisiace s touto skúsenosťou (konkrétne Talk používa technológiu sledovania na zistenie, či členovia panelu videli, klikli alebo inak interagovali s online reklamou alebo propagáciou a potom tieto informácie používa na to, aby členov panelu vyzval na dokončenie súvisiaceho prieskumu s cieľom posúdiť účinnosť propagačných a reklamných kampaní).
 • na účely monitorovania webových stránok a merania publika s cieľom pochopiť agregovanú demografickú štruktúru návštevníkov webových stránok alebo aplikácií alebo divákov digitálnych technológií.

V konkrétnych prípadoch môže byť určitá informácia o členoch panelu iVýskumy zdieľaná s partnermi (treťou stranou) alebo pre vyššie uvedené účely môžu byť prepojené s cookie tretej strany. Partneri alebo klienti spoločnosti Data Collect (tretia strana) môžu zlučovať odpovede z prieskumov, informácie z profilu a správanie pri surfovaní na webe členov panelu s týmito ostatných užívateľov, aby mohli vytvárať agregované prehľady. Môžu tiež vytvárať záverečnej správy, založené na modelovaných informáciách. „Modelovaná“ informácia sú dáta, vyvíjané na základe demografických charakteristík a charakteristík správania (napr. pohlavie, vek a navštívené webové stránky), ktoré predpovedajú, čo by ľudia s podobnými alebo zodpovedajúcimi charakteristikami sledovali alebo kupovali.

Používaním webu iVýskumy a súhlasom so zásadami používania súborov cookie spoločnosti Data Collect a zásadami ochrany súkromia pri registrácii členovia panelu iVýskumy výslovne súhlasia s používaním súborov cookie a iných podobných technológií sledovania, ako je popísané v zásadách ochrany osobních údajov.

Nižšie je uvedený zoznam jednotlivých súborov cookie tretích strán, ktoré web iVýskumy používa a účel, na ktorý sa používa každý z uvedených súborov cookie:

 • .talkonlinepanel.com - MTPanelZoneNr: Meranie expozície reklám a webových stránok pre zacielenie prieskumov a pre zber štatistických údajov o expozícii reklám a webových stránok
 • .mindtake.com - MTPanelZoneNr: Meranie expozície reklám a webových stránok pre zacielenie prieskumov, výpočty kampaní a štatistík webových stránok a testovanie účinnosti reklamy
 • .reppublika.com - MTPanelZoneNr: Meranie expozície reklám a webových stránok pre zacielenie prieskumov, výpočty kampaní a štatistík webových stránok a testovanie účinnosti reklamy
 • .meetrics.net - mxad_id: Prispôsobenie viditeľnosti, Overenie publika
 • .mookie1.com - id, mdata: Vývoj on-line skupín a a nahliadnutie do publika
 • .adland.at - adland: Meranie expozície reklám a webových stránok pre zacielenie prieskumov, kalkulácia kampaní a štatistiky webových stránok a testovanie efektivity reklamy založenej na výskume, modelovanie a výpočet štatistických dvojčiat založených na vzorkách využitie a informácií o panelovom profile pre budovanie vzhľadu modelov pre lepšie cielenie reklamy
 • .grooovy.com - grooovy: Meranie expozície reklám a webových stránok pre zacielenie prieskumov, kalkulácia kampaní a štatistiky webových stránok a testovanie efektivity reklamy založenej na výskume, modelovanie a výpočet štatistických dvojčiat založených na vzorkách využitie a informácií o panelovom profile pre budovanie vzhľadu modelov pre lepšie cielenie reklamy

Data Collect získa súhlas členov svojich panelov s tým, že im poskytne transparentné informácie o využívaní technológií a možnosť kedykoľvek odmietnuť typy technológií používaných na webových stránkach iVýskumy alebo zmenou nastavenia prehliadača na svojom zariadení, aby sa deaktivovali súbory cookie po skončení relácie prehliadača. Vzhľadom k tomu, že každý prehliadač je iný, členom panelu sa odporúča prejsť do ponuky „Nápoveda“ svojho prehliadača, aby sa dozvedeli, ako zmeniť nastavenia súborov cookie vo vašom prehliadači. Po odmietnutí všetkých alebo len niektorých súborov cookie nemusia webové stránky iVýskumy po prihlásení fungovať správne a používatelia nebudú môcť plne využívať všetky funkcie alebo služby, ktoré iVýskumy ponúkajú.

Informácie automaticky zbierané a uložené v protokolových súboroch

Vedľa zhromažďovania osobných údajov prostredníctvom umiestnenie súborov cookie môže spoločnosť Data Collect a jeho partneri (tretia strana) zhromažďovať informácie, ktoré pomáhajú k identifikácii členov panelu. Webové stránky iVýskumy môžu automaticky zhromažďovať a ukladať určité informácie z webového prehliadača používateľov panelu iVýskumy v protokolových súboroch, okrem iného IP adresu, typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb, súbory prehliadané na webe iVýskumy.sk (napr. HTML stránky, grafika atď.), odkazovanie/ukončenie stránok, verzia operačného systému, dátum/čas pečiatky a dátový tok dát. iVýskumy.sk používajú tieto protokolové súbory na účely správy a údržby systému, vedenie záznamov, sledovanie odkazujúcich webových stránok, odvodenie polohy a rôzne bezpečnostné účely (napr. kontrola zneužívania, spam a útoky DDOS) a účely zaistenia kvality. IP adresa je číslo automaticky priradené k užívateľovmu zariadeniu pripojenému na internet jeho poskytovateľom internetu. Keď používateľ navštívi stránky iVýskumy, servery zaznamenávajú IP adresu na štatistické a analytické účely, rovnako ako s cieľom vylúčiť duplicitné účasti v prieskumoch. Súhlasom s týmito zásadami používania súborov cookie členovia panelu iVýskumy tiež výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť Data Collect môže používať ich IP adresy pre vyššie uvedené účely.

Všetky ostatné pojmy, obsiahnuté v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Data Collect, sú platné.